analprolaps behandling

[Analinkontinens - vård och behandling] Vid uteblivet resultat efter utredning och behandling på basnivå remitteras patienten till Analprolaps/rektalprolaps. Många patienter med hemorrojder har samtidigt analprolaps (ändrar ej behandlingen). Diagnostiskt är det viktigt att skilja analprolaps från rektalprolaps. Det kallas analprolaps och är förenat med att avföringen läcker, precis som du beskriver det. Inget av de här tillstånden är livshotande, men de.

Analprolaps behandling Video

anal prolaps analprolaps behandling